Китоблар

«Дайди кизнинг дафтари» ни "Шарқ" нашриёти 6-7 марта бир кўринишда катта тиражларда босиб чиқарди. бироқ такрор нашрларда нечанчи нашр эканлигини кўрсатмай чоп этишди. Китоб Ўзбекистонда энг кўп уқилаётган асар рейтингига кўтарилди. Худо билади, яна қанчадан-қанча нашр ададлари пинхона чоп қилган бўлса.

Солиҳ Қаҳҳор

3.4/5
Дайди кизнинг дафтари

Дунѐдаги ҳар бир инсоннинг ўз бахти, ўз фожиаси бор, бу кунга олиб келган ўтмиши бор.

Ана шу кечмишни ўрганиш бировга йўл кўрсатади, бировни қайтаради. 

Қандай баҳолаш, хулоса чиқариш эса ҳар кимнинг тарбияси, дунѐқараши, ахлоқига боғлиқ.

Солиҳ Қаҳҳорнинг мазкур асарини юзаки қараб бир «қўғирчоқ»нинг саргузаштлари, деб баҳолаш ҳам мумкин. Бироқ ҳукм чиқаришга шошилманг. Бу асар — ишқий ўйинлар, жиноятчилар ҳаѐтининг тафсилотигина эмас, балки аччиқ бир ҳаѐтнинг изтироблари, Шайтон билан Раҳмон ўртасидаги зиддиятлар талқинидир.

4.5/5
«Тахмина»

Кадрли китобхон! Муалиф китобхонлардан тушган куплаб мактублардаги истак ва таклифларни, фикру мулохазаларни инобатга олган холда, "Дайди кизнинг дафтари" асарини гоявий-бадиий жихатдан кайта ишлаб, уни "Тахмина" деб номлади.

Уйлаймизки, кулингиздаги бу китоб таассуротларингизни янада мукаммаллаштириб, Сизни асар бош кахрамони Тахминанинг аянчли хаёт йули ва ундаги вокеалар сари бошлайди.

"Дайди қиззнинг дафтари" электрон китобини мобил иловаси орқали юклаб олиш. 

uz_UZ